Škola smyku Příbram

Škola smyku. Naučte se předvídat, zvládat svůj vůz ve ztížených klimatických podmínkách a v krizových situacích.

Cena s DPH: 3 899,00 Kč
Cena bez DPH: 3 222,31 Kč
Koupit zážitek

Základní specifikace produktu Škola smyku Příbram

 • Kategorie: Zážitky
 • Typ: Školy smyku
 • Počet osob: 1

Nahoru

Detailní informace produktu Škola smyku Příbram

V kurzu škola smyku Příbram se řidiči učí předvídat, zvládat své vozy ve ztížených klimatických podmínkách a v krizových situacích, se kterými se mohou kdykoliv setkat. Řidiči si vyzkouší a porozumí chování vozidla v extrémních podmínkách, při různých rychlostech a v různých situacích, což výrazně ovlivní jejich možnost předcházet či úplně zamezit vzniku nebezpečných a krizových situací.

Zážitek Škola smyku Příbram obsahuje:

7:45 - příjezd účastníků
8:00 - 11:00 - teoretická část (učebna)
11:15 - 12:00 – přestávka (možnost oběda)
12:00 – 16:00 (až 17:00) – praktická část kurzu

Získáte účastnický certifikát potvrzující absolvování kurzu, na základě kterého získáte 10% slevu z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 10% slevu z havarijního pojištění u ČPP.

Praktická část kurzu probíhá na pevném homologovaném polygonu v areálu letiště Dlouhá Lhota.

Trvání:

Kurz je jednodenní, od 8 hodin do 16 až 17 hodin.

Sezóna:

Celoročně. Je nutno se přizpůsobit vyhlašovaným termínům. Zpravidla každý víkend.

Lokalita:

Dlouhá Lhota u Příbrami

Detailní informace:

8.00 Zahájení kurzu - teoretická část výcviku

 • Zásady při řízení (příprava a kontrola vozidla před jízdou, poloha za volantem, správné držení volantu);
 • Základy bezpečné jízdy, principy defenzivní jízdy;
 • Prvky pasivní a aktivní bezpečnosti;
 • Chybné návyky a nebezpečné prvky řízení, nebezpečné situace a předvídavost;
 • Dopravní nehoda;
 • Fyzika jízdy a technika jízdy, fyzikální zákonitosti;
 • Brzdění a brzdné vzdálenosti;
 • Jízda s různými pohony kol, zásady průjezdu zatáčkami;
 • Zvládnutí vozidla ve ztížených klimatických podmínkách;
 • Řešení krizových situací;

11.15 Přestávka - možnost oběda
12.00 Praktická část výcviku

 • Trénink řešení jednotlivých krizových situací ve ztížených klimatických podmínkách a ve smyku, simulovaných na speciálním kluzném povrchu, nácvik modelových situací a jednotlivých nácvikových prvků – např. brzdění, přenášení váhy, přetáčivý, nedotáčivý smyk, vyhýbací manévr;
 • Nácvik ovládání a chování vozidla v extrémních podmínkách, při různých rychlostech a v různých situacích;
 • Trénink manévrovacích schopností;

KLUZNÉ PLOCHY: rovina 7 x 85 m, zatáčka 8 x 45 m, kružnice o poloměru 28 m a šířce 8 m + tzv. Rocbinda - speciální povrch zvyšující brzdný účinek

 • Přímá kontrola provedení jednotlivých nácvikových prvků, okamžitá náprava, maximální efektivita, pomoc instruktora;
 • Individuální přístup;
 • Výcvik má svůj přesný řád, činnost na cvičišti, každý pohyb volantem, přidání plynu, brzdění, reakční čas a správnost úkonů s řidiči rozeberou profesionálně vyškolení instruktoři – řidiči tak porozumí chování svého vozu v extrémních podmínkách, při různých rychlostech a v různých situacích, což výrazně ovlivní možnost předcházet nebo úplně zamezit vzniku nebezpečných a krizových situací;

Předpokládaný konec kurzu: 16.00 - 17:00 hod.

Ostatní informace:

Kurz absolvujete s vlastním autem, abyste se naučili ovládat Vaše auto v krizových situacích. Kurz neobsahuje stravu.

Ostatní informace:

Účastník musí být držitelem řidičského průkazu platného v době kurzu na území České republiky. Nutné na začátku kurzu předložit řidičské oprávnění sk. B a občanský průkaz ke kontrole. Minimální věk je 18 let. Fyzická a duševní způsobilost. Zákaz požít před a během kurzu alkoholické nápoje a návykové látky.

Nahoru